Hem


 Alda är ett nätverk för att verka för ett geomantisk förhållningssätt till livet och till Jorden,Gaia,vårt hem. Ordet Geomanti betyder 'att tyda Jorden' eller 'att heliggöra Jorden'.

Nätverket vill främja geomanti och verka för ökad kunskap om Jorden som levande väsen, ekologiskt, konstnärligt och praktiskt.
ALDA i VOLUSPA


Alda är namnet för den stora Modergudinnan, det stora skötet ur vilket allting skapades.

Hel, Halda, Alda är synonymer. Den fjärde versen i Voluspa sägas:


I begynnelsen var Alda

ej sand eller sjö

ej svala vågor.

Jord fanns icke

eller himlavalv.

Ginnungagap var

men gräs ingenstedes.


   Vår mångdimensionala Jord, Gaia, ett helt kosmos i sig med många olika riken synliga och osynliga. Vi vill samskapa med alla i vårt mångfaldiga Jordkosmos.Läs mera  om workshops.

LifeNet erbjudar nu telepatiska workshops samt veckoövningar

Läs mera

Copyright © All Rights Reserved