Hem


 Alda är ett nätverk för att verka för ett geomantisk förhållningssätt till livet och till Jorden,Gaia,vårt hem. Ordet Geomanti betyder 'att tyda Jorden' eller 'att heliggöra Jorden'.

Nätverket vill främja geomanti och verka för ökad kunskap om Jorden som levande väsen, ekologiskt, konstnärligt och praktiskt.
ALDA i VOLUSPA


Alda är namnet för den stora Modergudinnan, det stora skötet ur vilket allting skapades.

Hel, Halda, Alda är synonymer. Den fjärde versen i Voluspa sägas:


I begynnelsen var Alda

ej sand eller sjö

ej svala vågor.

Jord fanns icke

eller himlavalv.

Ginnungagap var

men gräs ingenstedes.


   Vår mångdimensionala Jord, Gaia, ett helt kosmos i sig med många olika riken synliga och osynliga. Vi vill samskapa med alla i vårt mångfaldiga Jordkosmos.Läs mera  om workshops.

LifeNet erbjudar nu telepatiska workshops ibland

De läggs ut på deras hemsida först ett par dagar innan, men om du vill veta om i förväg när det ska bli kommer du med i Alda nätverk.


Tidigare kom det varje månad en meditation från det internationala nätverket för Geomanti; LifeNet.

 En meditation för att stödja Jorden och alla hennes väsen i denna  transformerande tid.

 Det finns ett arkiv av tidigare meditationer och andra meditationer att ta del av.

Läs mera

Copyright © All Rights Reserved