Hem


 Alda är en förening och ett nätverk för att verka för ett geomantisk förhållningssätt till livet och till Jorden,Gaia,vårt hem. Ordet Geomanti betyder 'att tyda Jorden' det kan också betyda 'att heliggöra Jorden'.

Föreningen vill främja geomanti och verka för ökad kunskap om Jorden som levande väsen, ekologiskt, konstnärligt och praktiskt.ALDA

   Förening & Nätverk   för Geomanti i Norden


ALDA i VOLUSPA


Alda är namnet för den stora Modergudinnan, det stora skötet ur vilket allting skapades.

Hel, Halda, Alda är synonymer. Den fjärde versen i Voluspa sägas:


I begynnelsen var Alda

ej sand eller sjö

ej svala vågor.

Jord fanns icke

eller himlavalv.

Ginnungagap var

men gräs ingenstedes.


   Vår mångdimensionala Jord, Gaia, ett helt kosmos i sig med många olika riken synliga och osynliga. Vi vill samskapa med alla i vårt mångfaldiga Jordkosmos.Läs mera  om workshops.

Månadsmeditation LifeNet

 

Varje månad kring den 20. dagen kommer det en ny meditation från det internationala nätverket för Geomanti; LifeNet.

 En meditation för att stödja Jorden och alla hennes väsen i denna  transformerande tid.


   English    Svensk                  

 

Det finns också ett arkiv av tidigare meditationer och andra meditationer att ta del av.

Läs mera

Copyright © All Rights Reserved